Entegre Dünyası Elektronik Malzeme Satışı 6

Bu ürünlerin akım eden taksimmleri bulunur. Bunun yanında elektronik devreye katkı sağlamaları ile de bilinirler. Piezoelektrikler, kristaller ve rezonatörler örnek olarak verilebilir.

Kristaller; seramik strüktürdadır. Faziletli frekansların elde edilmesi amacı ile kullanılır. Seramik rezonatör; vasat sıklık elde eylemek sinein kullanılmaktadır. Seramik filtre; radyo dalgalarında olan belli bir banddaki frekanslar sinein tercih edilmektedir. Elektriksel temasların sağlanması yerine terminal ile konnektör kullanılır. Konnektörler ise kendi aralarında soket, screw terminal, pin header olarak üçe ayrılmaktadır.