Entegre Dünyası Elektronik Malzeme Satışı 10

Bu ürünlerin deprem eden bölümleri bulunur. Bunun yanı sıra elektronik devreye katkı katkısızlamaları ile de bilinirler. Piezoelektrikler, kristaller ve rezonatörler örnek olarak verilebilir.

Kristaller; seramik örgüdadır. Etkili frekansların elde edilmesi amacı ile kullanılır. Seramik rezonatör; orta kelime sıklığı elde eylemek yürekin kullanılmaktadır. Seramik filtre; radyo dalgalarında olan belli bir banddaki frekanslar yürekin tercih edilmektedir. Elektriksel angajmanların katkısızlanması namına terminal ile konnektör kullanılır. Konnektörler ise kendi aralarında soket, screw terminal, pin header olarak üçe ayrılmaktadır.